ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه جزیره‌ها/فهرست الگوها

این صفحه فهرستی‌است از الگوهای مرتبط با ویکی‌پروژهٔ جزیره‌ها.

این فهرست ناقص است. لطفاً دیگر جعبه‌های اطلاعات مرتبط با این ویکی‌پروژه را به این فهرست بیفزایید.

اگر جعبهٔ اطلاعات موردنظرتان در ویکی‌پدیا موجود نیست در قهوه‌خانهٔ فنی درخواست دهید.

الگوهای اصلیویرایش

ورودی خروجی کاربرد
{{درگاه|جزیره‌ها}} برای پیونددادن به درگاه:جزیره‌ها در بخش «جستارهای وابسته»
{{ویکی‌پروژه جزیره‌ها}} این الگو باید در صفحهٔ بحث هر صفحه‌ای که مرتبط با این ویکی‌پروژه‌است قرار داده شود. برای آگاهی از چگونگی استفاده از الگو و پارامترهایش، صفحهٔ درجه‌بندی را ببینید.

الگوهای خردویرایش

  وپ:خرد

این فهرست ناقص است. لطفاً دیگر الگوهای خرد مرتبط با این ویکی‌پروژه را به این فهرست بیفزایید.

ورودی خروجی کاربرد
{{جزیره‌ها-خرد}} الگو:جزیره‌ها-خرد برای مشخص‌شدن مقاله به عنوان مقالهٔ خرد
... ...

الگوهای جعبه اطلاعاتویرایش

  وپ:جعبه اطلاعات تقریباً همهٔ مقاله‌ها می‌توانند جعبه اطلاعات داشته باشند.

نام کاربرد
{{جعبه اطلاعات جزیره‌ها}} در مقاله‌های مرتبط با جزیره‌ها
... ...

الگوهای جعبه گشتنویرایش

  وپ:جعبه گشتن تقریباً همهٔ مقاله‌ها می‌توانند جعبه گشتن داشته باشند.

نام کاربرد
{{جزیره‌ها}} در مقاله‌های مرتبط با جزیره‌ها
... ...

برای کاربرانویرایش

ورودی خروجی کاربرد
{{ویکی‌پروژه جزیره‌ها-دعوت}}
 

درود! به نظر می‌رسد به بهبود مقاله‌های مرتبط با جزیره‌ها در ویکی‌پدیا علاقه‌مندید، خوب است به ویکی‌پروژهٔ جزیره‌ها بپیوندید.
اگر هم به خواندن این مقاله‌ها علاقه‌مندید نگاهی به درگاه جزیره‌ها بیندازید.

دعوت از کاربران برای همکاری
{{ویکی‌پروژه جزیره‌ها-خوشامد}} == به ویکی‌پروژهٔ جزیره‌ها خوشامدید ==
  درود بر {{جا:نام صفحه}}! به ویکی‌پروژهٔ جزیره‌ها خوشامدید! از پیوستنتان خوشحالیم. در پایین پیوندهای سودمندی برایتان گذاشته‌ایم:

صفحهٔ اصلی پروژه (بحثپی‌گیری)ردهٔ پروژهدرگاهالگوها
انجام‌دادنی‌ها (پی‌گیری): تغییرات اخیر صفحه‌های تحت پوششدرجه‌بندیمقاله‌های نیازمند توجه (برای متخصصان)مقاله‌های درخواستی (پی‌گیری)نظرخواهی‌ها (پی‌گیری)فهرست منابع

لطفاً صفحه‌های مربوطه را به فهرست پی‌گیری‌هایتان بیفزایید. به امید بهبود مقاله‌های جزیره‌ها در ویکی‌پدیا! ~~~~

خوشامدگویی به کاربرانی که تازه به پروژه پیوسته‌اند
{{کاربر ویکی‌پروژه جزیره‌ها}}
  این کاربر عضو ویکی‌پروژهٔ جزیره‌ها است.
جعبهٔ کاربر برای قراردادن در صفحهٔ کاربران مشارکت‌کننده
{{نشان کاربر-جزیره‌ها}} الگو:نشان کاربر-جزیره‌ها برای قدردانی از مشارکت‌های کاربران