ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه سوریه/فهرست الگوها

این صفحه فهرستی‌است از الگوهای مرتبط با ویکی‌پروژهٔ سوریه.

این فهرست ناقص است. لطفاً دیگر جعبه‌های اطلاعات مرتبط با این ویکی‌پروژه را به این فهرست بیفزایید.

اگر جعبهٔ اطلاعات موردنظرتان در ویکی‌پدیا موجود نیست در قهوه‌خانهٔ فنی درخواست دهید.

الگوهای اصلیویرایش

ورودی خروجی کاربرد
{{درگاه|سوریه}} برای پیونددادن به درگاه:سوریه در بخش «جستارهای وابسته»
{{ویکی‌پروژه سوریه}} این الگو باید در صفحهٔ بحث هر صفحه‌ای که مرتبط با این ویکی‌پروژه‌است قرار داده شود. برای آگاهی از چگونگی استفاده از الگو و پارامترهایش، صفحهٔ درجه‌بندی را ببینید.

الگوهای خردویرایش

  وپ:خرد

این فهرست ناقص است. لطفاً دیگر الگوهای خرد مرتبط با این ویکی‌پروژه را به این فهرست بیفزایید.

ورودی خروجی کاربرد
{{سوریه-خرد}} برای مشخص‌شدن مقاله به عنوان مقالهٔ خرد
... ...

الگوهای جعبه اطلاعاتویرایش

  وپ:جعبه اطلاعات تقریباً همهٔ مقاله‌ها می‌توانند جعبه اطلاعات داشته باشند.

نام کاربرد
{{جعبه اطلاعات سوریه}} در مقاله‌های مرتبط با سوریه
... ...

الگوهای جعبه گشتنویرایش

  وپ:جعبه گشتن تقریباً همهٔ مقاله‌ها می‌توانند جعبه گشتن داشته باشند.

نام کاربرد
{{سوریه}} در مقاله‌های مرتبط با سوریه
... ...

برای کاربرانویرایش

ورودی خروجی کاربرد
{{ویکی‌پروژه سوریه-دعوت}}
 

درود! به نظر می‌رسد به بهبود مقاله‌های مرتبط با سوریه در ویکی‌پدیا علاقه‌مندید، خوب است به ویکی‌پروژهٔ سوریه بپیوندید.
اگر هم به خواندن این مقاله‌ها علاقه‌مندید نگاهی به درگاه سوریه بیندازید.

دعوت از کاربران برای همکاری
{{ویکی‌پروژه سوریه-خوشامد}} == به ویکی‌پروژهٔ سوریه خوشامدید ==
  درود بر {{جا:نام صفحه}}! به ویکی‌پروژهٔ سوریه خوشامدید! از پیوستنتان خوشحالیم. در پایین پیوندهای سودمندی برایتان گذاشته‌ایم:

صفحهٔ اصلی پروژه (بحثپی‌گیری)ردهٔ پروژهدرگاهالگوها
انجام‌دادنی‌ها (پی‌گیری): تغییرات اخیر صفحه‌های تحت پوششدرجه‌بندیمقاله‌های نیازمند توجه (برای متخصصان)مقاله‌های درخواستی (پی‌گیری)نظرخواهی‌ها (پی‌گیری)فهرست منابع

لطفاً صفحه‌های مربوطه را به فهرست پی‌گیری‌هایتان بیفزایید. به امید بهبود مقاله‌های سوریه در ویکی‌پدیا! ~~~~

خوشامدگویی به کاربرانی که تازه به پروژه پیوسته‌اند
{{کاربر ویکی‌پروژه سوریه}}
  این کاربر عضو ویکی‌پروژهٔ سوریه است.
جعبهٔ کاربر برای قراردادن در صفحهٔ کاربران مشارکت‌کننده
{{نشان کاربر-سوریه}} الگو:نشان کاربر-سوریه برای قدردانی از مشارکت‌های کاربران