ویکی‌پدیا:کلکسیون‌داران

کلکسیونر پس از بدست آوردن دسترسی‌های مطلوبش دست از فعالیت می‌کشد.

کلکسیون‌داران کاربرانی هستند که با میل و ولع شدیدی تنها به دنبال بدست آوردن دسترسی‌های مختلف در سامانه هستند، برخلاف دُردانه‌گان که در فضای داخل سامانه به خصوصیات ویرایشی خود مباهات می‌ورزند، کلکسیون‌داران با جمع‌آوری و کلکسیون کردن دسترسی‌های مختلف سعی بر مباهات و جلب توجه افراد در خارج از ویکی‌پدیا را دارند.

چگونه یک کلکسیون‌دار را بشناسیم؟ویرایش

  1. این کاربران با یک روند پرشتاب ویرایشی مشارکتهای خود را در سامانه آغاز می‌کنند و عموماً پس از نیل به مقصود خود به نحو محسوسی، مشارکتهایشان کم می‌شود.
  2. برای حفظ دسترسی‌هایی که بدست آورده‌اند، حداقلهای حفظ دسترسی را رعایت می‌کنند.
  3. عموماً داشتن دسترسی‌های ویرایشی بالا، برای این دست از کاربران منفعتی مالی یا معنوی دارد، به عنوان مثال مدیر یک شرکت خدمات شبکه یا رایانه حضور در جمع عالی‌دسترسی‌دارانِ ویکی‌پدیا را بخشی از رزومهٔ خود اعلام کرده و بر ذهن مشتری‌هایش از این طریق تأثیر می‌گذارد و این مسئله را قرینهٔ موفقیت و لیاقت خویش می‌داند و عرضه می‌کند.
  4. هنگامیکه یک کلکسیون‌دار برای حفظ دسترسی‌های خود به تکاپو می‌افتد و کنشهای کم ریسکی نظیر حذف سریع یا اعطا و خلع دسترسی کاربران خاطی مبرهن را انجام می‌دهد (بازی با سامانه).
  5. به علت دور بودن از اجتماع ویکی‌پدین‌ها، کلکسیون‌دار در جریان به روز شدن‌های رهنمودها/سیاستها نیست و ممکن است دچار کنشی که اشتباه یا ناکافی است، شود.
  6. کلکسیون‌دار در بحبوحهٔ حفظ دسترسی‌های خود، خلقیات ویرایشی تندی پیدا می‌کند و ممکن است ناخواسته برخی خطوط قرمز تعامل با سایرین را نیز درنوردد.

نکتهویرایش

باتوجه به فرض حسن نیت و اینکه مشارکت در ویکیپدیا داوطلبانه است نباید هر عالی دستی که غیرفعال می‌شود را کلکسیونر نامید. همچنین بر «عالی دستان» فرض است که با توجه به وپ:باز مدیر در زمان غیرفعال شدن تا زمان بازگشت به فعالیت، دسترسی خود را واگذارند تا مبادا شبهۀ کلکسیون‌داری بر ایشان مترتب شود. ممکن است کلکسیونر با نظر اجماع و به دلیل بازی با سامانه از دسترسی‌هایش، خلع ید گردد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش