ویکی‌پدیا:دردانه‌پروری نکنید

(تغییرمسیر از ویکی‌پدیا:دردانه)

ویکی‌دُردانه کاربر باسابقه‌ای است که معتقد است از دیگر کاربران مهمتر است و به تأیید همیشگی این عقیده نیاز دارد.

این تأیید از طریق ترک کردن قهرآلود — «بازنشستگی» یا «ترک ویکی» — یک پروژه، همراه با زخم زبان در مقابل هر موضوع پیش‌پاافتاده‌ای که این بار تحریکش کرده به‌دست می‌آید.

همیشه این زخم زبان، دریایی از پیام‌های «لطفاً نرو» را به دنبال دارد که با انبوهی از حمایت‌ها به طرفداری از دردانه در مشاجره‌ای که آخرین بازنشستگی‌اش را موجب شده، همراه می‌شود.

ژانیو کوآدروس با امید به اینکه این توده‌ها برایش تظاهرات کنند تا بماند، تهدید به کناره‌گیری از ریاست‌جمهوری برزیل کرد. آنان چنین نکردند.
آلیس در سرزمین عجایب با بی‌میلی به سخنان ملکهٔ سرخ که سقوط و نابودی خواهرش ملکهٔ سفید را می‌خواهد، گوش می‌دهد. اما این سخنان و آرزوهای ملکهٔ سرخ هرگز عملی نشدند.

نتیجهٔ نهایی این است که دردانه دقیقاً به آنچه آرزو دارد — تأیید و پشتیبانی — می‌رسد و حداقل تا اختلاف جزئیِ بعدی، فاتحانه به پروژه بازمی‌گردد.

شناسایی دردانه‌ها

جدال در چون‌وچراهای کم‌اهمیت

برای دردانه‌ها هیچ موضوعی کم‌اهمیت نیست، اختلاف‌نظرشان بیشتر این است که راهی بیابند که نشان دهند حق با آنهاست.

به‌رخ‌کشیدن پیاپیِ شمار ویرایش‌هایشان در اختلاف‌نظرها

دردانه‌ها می‌خواهند دیگران فکر کنند که آنها بخشی ضروری از پروژه‌ها هستند؛ بنابراین، بارها ارزش خود را در هر پروژه‌ای یادآوری می‌کنند. در استناد به ارزش خود و برای کسب اعتبار، بدشان نمی‌آید حریفشان را بی‌ارزش و لکه‌دار کنند.

به‌رخ‌کشیدن پیاپیِ شمار آرای موافق یا تشکرها در اختلاف‌نظرها

در این مورد نیز مانند بند قبلی دردانه‌ها با حس خودشیفتگی فراوانی که دارند، می‌خواهند دیگران را وادار به این نتیجه‌گیری کنند که جامعه همواره پشتیبان آنها بوده و هست؛ بنابراین، بارها با تأکید بر اهرم هواداران خود از طریق نازیدن به آرای موافقی که در درخواست ویکیبانی، درخواست مدیریت، نظرخواهی‌های مختلف، یا آمار تشکرهایی که از آنها شده و …، محبوبیت خود را در هر زمینه‌ای یادآوری می‌کنند. آنها در استناد به شهرت و محبوبیت خود و برای مانور اقتدار، بدشان نمی‌آید مخالفانشان را بی‌ارزش و منفور جلوه دهند.

به رخ کشیدن میزان سابقه‌شان در بحث‌ها

دردانه‌ها با این توجیه که سابقه‌شان در ویکی‌پدیا بسیار بیشتر از طرف مقابل است، خود را ملزم به پاسخ‌گویی به وی نمی‌دانند.

خودبزرگ‌بینی بیش‌ازحد

دردانه‌ها معمولاً صفحات کاربریشان را با ریزه‌کاری‌های تمام درست می‌کنند تا همکاری‌هایشان را جار بزنند.

تهدید مکرر به جداشدن

این سلاحِ اولیهٔ دردانه‌هاست، و اغلب هم از آن استفاده می‌کنند. آنها معمولاً بازنشسته‌اند، اما هرگز نمی‌توانند بیش از چند روز غایب باشند.

اعتراف به اشتباه برای دردانه غیرممکن است

دُردانه هیچ‌گاه راضی نمی‌شود، یا به‌ندرت راضی می‌شود تا به‌خاطرِ خطاهایی که از خودش سر زده، عذرخواهی کند، حتی اگر این خطاها کاملاً واضح و آشکار باشند.

جستارهای وابسته