ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/کاربران ویکی‌پدیا بر پایه تعداد ویرایش در فضاهای نام/ربات

آخرین به روز رسانی: ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۲ (UTC)

ردیف کاربر مقاله بحث کاربر بحث کاربر ویکی‌پدیا بحث ویکی‌پدیا پرونده بحث پرونده مدیاویکی بحث مدیاویکی الگو بحث الگو راهنما بحث راهنما رده بحث رده درگاه بحث درگاه پودمان بحث پودمان جمع کل
۱ کاربر:Rezabot ۲٬۲۱۴٬۴۲۶ ۵۶۵٬۲۷۰ ۱۱٬۱۵۴ ۳۴٬۸۷۲ ۸۲٬۴۹۹ ۲۲۹ ۶۲٬۶۱۶ ۲ ۱۳ ۰ ۴۶۱٬۹۴۳ ۱۴۱ ۱۶۸ ۲ ۶۹۶٬۴۸۷ ۳۰۷ ۲٬۲۷۵ ۴ ۳٬۳۶۵ ۰ ۴٬۱۳۵٬۹۹۰
۲ کاربر:Dexbot ۹۰۴٬۸۷۹ ۳۵٬۹۶۲ ۱۶٬۷۴۹ ۲۱٬۷۷۶ ۸۰٬۶۱۸ ۱۹۶ ۳٬۸۲۶ ۱ ۲۸ ۰ ۲۲٬۴۰۷ ۵۱۵ ۱۱ ۱ ۳۸۵٬۵۰۵ ۷٬۴۰۸ ۵۳ ۱۰ ۰ ۰ ۱٬۴۸۰٬۴۷۴
۳ کاربر:Fawikibot ۷۹۳٬۸۸۰ ۵۷۰٬۰۴۵ ۷۴۹ ۲۶ ۲ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۶۱ ۰ ۰ ۰ ۱۸٬۱۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٬۳۸۲٬۹۱۵
۴ کاربر:MahdiBot ۷۰۶٬۰۲۰ ۵۲ ۴٬۳۸۴ ۴٬۴۲۷ ۱۴٬۰۴۹ ۴ ۸۵۹ ۰ ۰ ۰ ۲۹٬۱۴۰ ۰ ۲ ۰ ۱۰۱٬۸۳۴ ۳۵۱ ۹ ۰ ۰ ۰ ۸۶۱٬۱۳۲
۵ کاربر:Fatemibot ۳۴۷٬۰۵۵ ۶۲۸ ۲۹۶ ۱٬۲۰۳ ۱٬۴۲۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱۷۸٬۴۲۳ ۰ ۲۳ ۰ ۵۷٬۲۲۳ ۲۵۱ ۳۹ ۰ ۹ ۰ ۵۸۶٬۵۷۷
۶ کاربر:Amirobot ۴۳۷٬۶۵۱ ۵۰٬۲۹۴ ۸٬۰۱۸ ۹٬۷۹۰ ۷٬۴۰۶ ۸۳ ۷۶۰ ۱ ۱ ۰ ۱۶٬۵۵۱ ۳۱۱ ۵ ۰ ۳۱٬۵۴۱ ۶٬۱۸۱ ۱۷ ۱۱ ۰ ۰ ۵۶۸٬۶۲۱
۷ کاربر:EmausBot ۳۳۸٬۴۰۷ ۵٬۱۳۰ ۲۳۸ ۱۱۹ ۲۷۲ ۲۳ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۲٬۷۵۰ ۲۶ ۶ ۱ ۱۲۴٬۶۹۲ ۶۳ ۱۱ ۰ ۶ ۰ ۴۷۱٬۷۸۳
۸ کاربر:JYBot ۲۵۶٬۹۸۲ ۸۱ ۷۵۲ ۲۴٬۲۶۷ ۳٬۱۸۷ ۱۰ ۵۵ ۰ ۰ ۰ ۱٬۵۰۱ ۱ ۱۸ ۰ ۱۲۸٬۷۶۱ ۱۰۹ ۵۶ ۰ ۰ ۰ ۴۱۵٬۷۸۷
۹ کاربر:Xqbot ۳۴۴٬۸۸۸ ۷٬۷۹۵ ۷۸۳ ۵۸۷ ۱٬۸۸۶ ۱۹۹ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱٬۴۳۰ ۸۰ ۴۶ ۳ ۱۳٬۶۵۲ ۲۶ ۱۴ ۰ ۶ ۳ ۳۷۱٬۴۴۱
۱۰ کاربر:Modern Sciences ۱۶۴٬۶۷۷ ۵٬۱۰۳ ۲٬۵۷۴ ۱۲٬۰۹۳ ۶٬۹۳۰ ۷۳ ۱٬۰۶۷ ۱۱ ۰ ۰ ۱۹٬۷۷۵ ۱۳۸ ۱۰ ۰ ۱۴۴٬۰۳۲ ۱۷۴ ۲۴۵ ۷ ۸۷ ۰ ۳۵۷٬۷۸۳
۱۱ کاربر:Fatranslator ۳۳۰٬۲۳۷ ۲۲ ۴۳ ۴۸ ۱٬۷۳۷ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۵٬۵۰۴ ۱ ۱۱ ۰ ۹٬۵۱۱ ۰ ۱۳۱ ۰ ۷ ۰ ۳۴۷٬۲۶۳
۱۲ کاربر:InternetArchiveBot ۲۳۶٬۱۱۳ ۸۹٬۴۳۴ ۱۱ ۴ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۵٬۵۶۶
۱۳ کاربر:Kasir ۱۷۴٬۸۳۴ ۳٬۷۶۸ ۱٬۴۸۳ ۶٬۸۰۶ ۱۱٬۰۱۱ ۲۵۹ ۲٬۶۶۲ ۲ ۰ ۰ ۱۲٬۷۵۹ ۴۶ ۱۷ ۰ ۲۰٬۷۵۳ ۲۸ ۱۱ ۱ ۱۵۷ ۰ ۲۳۴٬۶۰۵
۱۴ کاربر:HujiBot ۱۴۲٬۵۸۸ ۱۸۱ ۳٬۰۲۹ ۳۸۱ ۵۵٬۵۸۵ ۱۲ ۳۴۷ ۰ ۰ ۰ ۱۴۹ ۴ ۳ ۰ ۱٬۲۹۲ ۷ ۱۱ ۱ ۰ ۰ ۲۰۳٬۵۹۸
۱۵ کاربر:Yamaha5Bot ۱۸۴٬۸۴۶ ۵٬۲۶۷ ۸۵ ۱۲ ۱٬۶۸۲ ۲ ۳ ۲۵ ۰ ۰ ۶٬۴۱۶ ۲۶۷ ۱۶ ۰ ۷۲۳ ۰ ۲۰۳ ۲ ۹۴۰ ۰ ۲۰۰٬۴۹۶
۱۶ کاربر:Darafsh ۱۵۶٬۵۱۱ ۱٬۳۲۶ ۲٬۳۹۴ ۶٬۵۵۹ ۸٬۰۲۶ ۳۲۷ ۳۶۶ ۰ ۹۹ ۰ ۵٬۵۱۳ ۵۴ ۱۳ ۴ ۴٬۴۸۱ ۴۳ ۱۷۱ ۱ ۳۶ ۰ ۱۸۵٬۹۵۰
۱۷ کاربر:Tanhabot ۱۷۷٬۴۴۱ ۴۰ ۵۴ ۵۸۳ ۵۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۸٬۲۹۲
۱۸ کاربر:ماني ۱۳۱٬۹۳۴ ۱۰٬۲۳۶ ۴۶۶ ۸٬۲۵۵ ۳٬۹۷۵ ۳۲۱ ۴۱۶ ۱۰ ۱ ۰ ۱۰٬۰۶۴ ۲۳۱ ۲ ۰ ۳٬۲۱۲ ۵۰ ۱۷۲ ۱۳ ۵ ۰ ۱۶۹٬۳۸۰
۱۹ کاربر:DarafshBot ۱۴۸٬۱۲۰ ۱٬۸۳۱ ۲۱۳ ۴٬۲۵۹ ۴۴ ۴ ۵ ۰ ۰ ۰ ۲٬۲۷۶ ۰ ۸ ۰ ۹٬۵۰۷ ۰ ۱۱ ۰ ۱ ۰ ۱۶۶٬۲۷۹
۲۰ کاربر:MammothBot ۱۲۹٬۶۶۷ ۲۴٬۲۰۲ ۴ ۰ ۶٬۴۱۲ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱٬۷۵۲ ۰ ۰ ۰ ۷۸۰ ۰ ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۱۶۲٬۸۴۴
۲۱ کاربر:Luckas-bot ۱۲۳٬۷۱۱ ۱ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۴ ۰ ۰ ۰ ۳۲٬۷۷۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۶٬۶۹۲
۲۲ کاربر:MerlIwBot ۷۵٬۱۰۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲٬۷۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴٬۸۰۶ ۰ ۷۴ ۰ ۴۲٬۷۳۳ ۰ ۷۷ ۰ ۰ ۰ ۱۵۵٬۷۰۸
۲۳ کاربر:Addbot ۴۱٬۶۱۳ ۰ ۲۵ ۱ ۸۱۷ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۷٬۹۱۹ ۰ ۳۶ ۰ ۱۰۰٬۹۰۹ ۰ ۶۵ ۰ ۶۰ ۰ ۱۵۱٬۴۵۸
۲۴ کاربر:Ebrambot ۱۲۸٬۱۴۶ ۱۹۵ ۵۵۸ ۳۶۳ ۱٬۸۱۱ ۳۰۰ ۱۴۷ ۰ ۰ ۰ ۱٬۸۸۹ ۵ ۷ ۰ ۱۷٬۶۵۴ ۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱۵۱٬۰۸۵
۲۵ کاربر:World Cup 2010 ۱۱۳٬۰۷۴ ۲٬۸۸۶ ۲۴۹ ۱٬۳۳۲ ۱٬۱۵۲ ۷ ۳۵۱ ۰ ۰ ۰ ۷٬۷۲۰ ۲۴ ۰ ۰ ۱۸٬۴۶۹ ۲۸ ۲۵ ۰ ۰ ۰ ۱۴۵٬۳۲۴
۲۶ کاربر:Elessar ۹۹٬۸۴۶ ۲۷۱ ۱۲۱ ۳۸٬۸۷۹ ۴۲۰ ۱۰ ۳۱ ۰ ۰ ۰ ۱٬۸۲۹ ۳ ۱۲ ۰ ۲٬۴۵۷ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۱۴۳٬۸۹۲
۲۷ کاربر:FreshmanBot ۱۳۱٬۹۴۴ ۰ ۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۱٬۹۶۰
۲۸ کاربر:Yamaha5 ۵۲٬۱۱۱ ۴٬۴۸۱ ۳٬۷۶۵ ۹٬۶۹۰ ۲۲٬۷۷۰ ۱٬۰۸۹ ۱۸۶ ۹ ۳٬۷۲۰ ۰ ۱۳٬۹۸۲ ۱۵۲ ۴۴۴ ۸ ۱۳٬۱۷۵ ۱۸ ۵۶ ۰ ۲٬۹۲۹ ۲۱ ۱۲۸٬۸۲۳
۲۹ کاربر:Modernbot ۱۱۹٬۳۶۹ ۴ ۹۰ ۶۳ ۶۴ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۷۲۳ ۱ ۰ ۰ ۳٬۲۰۶ ۰ ۳۲ ۰ ۰ ۰ ۱۲۳٬۷۶۱
۳۰ کاربر:TXiKiBoT ۶۲٬۷۹۰ ۱ ۸۲ ۰ ۱۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰ ۵۷٬۹۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۱٬۰۷۹
۳۱ کاربر:Dalba ۷۶٬۶۴۵ ۲٬۷۳۰ ۲٬۵۹۶ ۷٬۵۷۹ ۷٬۴۵۷ ۵۲۲ ۱۶۴ ۱ ۱٬۳۹۲ ۰ ۵٬۴۷۴ ۲۷۷ ۱۷۰ ۲۹ ۱۱٬۲۹۶ ۱۴۹ ۲۰۱ ۸ ۲۹۱ ۲۱ ۱۱۷٬۱۳۱
۳۲ کاربر:CalakBot ۷۶٬۲۷۹ ۷ ۱۹۰ ۳٬۱۶۸ ۱۲۷ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۰ ۰ ۱ ۰ ۳۴٬۱۰۷ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱۱۴٬۲۷۷
۳۳ کاربر:Wikimostafa ۷۳٬۶۸۷ ۱۲٬۶۶۱ ۲۷۹ ۳٬۵۰۱ ۶٬۷۶۶ ۱٬۳۷۹ ۱٬۶۴۰ ۲ ۰ ۰ ۱٬۴۶۸ ۶۸ ۱۸ ۳۰ ۸٬۶۱۷ ۴۶ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱۱۰٬۱۶۸
۳۴ کاربر:DbBot ۹۳٬۲۷۴ ۸ ۱۴۲ ۲۷ ۱٬۹۸۷ ۰ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۱٬۳۵۱ ۰ ۰ ۱ ۲٬۵۹۱ ۹ ۲ ۰ ۰ ۰ ۹۹٬۴۱۲
۳۵ کاربر:YasBot ۵۸٬۰۱۸ ۵۵۹ ۱۰ ۲۱٬۰۰۱ ۳۸ ۰ ۷۰ ۱ ۰ ۰ ۵۲ ۱۷۳ ۱ ۰ ۱۴٬۶۲۴ ۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۴٬۵۹۷
۳۶ کاربر:Sunfyre ۳۲٬۷۷۶ ۶٬۵۲۳ ۱٬۲۵۶ ۷٬۵۳۲ ۲۸٬۱۴۶ ۴٬۱۶۷ ۳۹۲ ۷ ۷۳ ۰ ۶٬۶۴۴ ۵۷۲ ۴۵ ۴۳ ۱٬۲۲۹ ۳۸ ۱٬۰۳۹ ۱۷ ۶۴ ۵ ۹۰٬۷۴۹
۳۷ کاربر:Tisfoon ۷۶٬۲۳۱ ۲٬۱۲۲ ۹۹۰ ۹۵۵ ۲٬۴۹۱ ۱۶ ۷۰۹ ۰ ۰ ۰ ۱٬۴۵۸ ۳ ۱ ۰ ۱٬۴۱۶ ۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۶٬۴۲۶
۳۸ کاربر:Huji ۲۵٬۲۵۴ ۲٬۴۲۱ ۲٬۱۳۲ ۱۲٬۷۳۵ ۲۶٬۱۳۴ ۳٬۷۵۹ ۴۷۶ ۶ ۱٬۷۸۹ ۰ ۷٬۰۷۶ ۳۷۸ ۱۲۹ ۲۴ ۲٬۷۱۰ ۲۳ ۱۱۲ ۱۹ ۳۱۶ ۴۱ ۸۶٬۰۰۴
۳۹ کاربر:MirusBot ۷۷٬۷۹۰ ۱۹ ۷۵ ۴ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴٬۰۶۱ ۰ ۰ ۰ ۲۲۸ ۰ ۵ ۰ ۱۹۲ ۰ ۸۲٬۳۸۳
۴۰ کاربر:ZéroBot ۵۳٬۶۸۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴٬۲۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۷٬۹۶۲
۴۱ کاربر:Alborzagros ۴۸٬۳۹۱ ۸۶۱ ۱٬۳۴۵ ۲٬۸۶۸ ۱۲٬۱۹۴ ۲۸۴ ۷۸۸ ۵ ۰ ۰ ۶٬۳۷۱ ۵۷ ۶ ۲ ۲٬۵۱۹ ۲ ۵۱ ۰ ۰ ۰ ۷۵٬۷۴۹
۴۲ کاربر:Adlerbot ۶۳٬۹۱۰ ۱۴ ۲۴۷ ۵٬۰۷۵ ۹۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰ ۰ ۵٬۷۰۲ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۷۵٬۱۸۹
۴۳ کاربر:VolkovBot ۵۰٬۱۵۷ ۰ ۲۱ ۰ ۷۵۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰ ۰ ۴۵ ۰ ۲۳٬۱۱۷ ۰ ۵۳ ۰ ۰ ۰ ۷۴٬۱۹۰
۴۴ کاربر:Arash ۵۳٬۳۴۳ ۱٬۲۸۳ ۱٬۵۰۸ ۶٬۸۴۵ ۵٬۴۵۸ ۴۸۸ ۴۹ ۲ ۴۴ ۰ ۴۸۰ ۴۹ ۴ ۱ ۳٬۰۱۷ ۵۶ ۶۳ ۳ ۰ ۰ ۷۲٬۷۰۵
۴۵ کاربر:Sicaspi ۴۵٬۳۳۲ ۶٬۵۴۳ ۷۲۷ ۴٬۴۴۱ ۹٬۵۹۳ ۹۸۴ ۱۵۴ ۰ ۰ ۰ ۱٬۵۷۶ ۱۷۸ ۸ ۱۶ ۹۳۲ ۳۷ ۳۸۸ ۹ ۲ ۰ ۷۰٬۹۳۴
۴۶ کاربر:FawikiPatroller ۴۷٬۵۰۹ ۱۶۵ ۱٬۱۷۶ ۹٬۷۲۲ ۷۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰٬۴۶۱ ۰ ۰ ۰ ۲۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰٬۰۲۵
۴۷ کاربر:MediaWiki message delivery ۰ ۰ ۰ ۶۹٬۴۸۹ ۲۹۵ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹٬۸۱۱
۴۸ کاربر:YamahaBot ۶۴٬۴۲۱ ۰ ۷۱۵ ۰ ۱٬۳۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۶۶٬۴۹۴
۴۹ کاربر:Ladsgroup ۲۷٬۱۴۳ ۱٬۸۹۲ ۲٬۹۶۳ ۸٬۰۶۲ ۱۳٬۴۱۹ ۵۸۹ ۱٬۰۱۶ ۵ ۸۲۷ ۰ ۶٬۳۰۷ ۷۰ ۵۹ ۹ ۲٬۲۵۶ ۱۳ ۱۷۰ ۸ ۵۸ ۱ ۶۴٬۸۹۵
۵۰ کاربر:SieBot ۶۱٬۹۳۰ ۰ ۳۱ ۲ ۴ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۱٬۸۸۲ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۶۳٬۸۸۲
۵۱ کاربر:Roozitaa ۵۱٬۱۶۰ ۲٬۱۶۹ ۲۸۱ ۳٬۳۲۸ ۳٬۵۶۴ ۱۹۶ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱٬۲۰۱ ۷۸ ۰ ۹ ۱٬۵۱۷ ۲۱ ۳۷ ۱ ۲۴ ۰ ۶۳٬۶۲۴
۵۲ کاربر:Luckie Luke ۲۹٬۳۱۸ ۱٬۳۶۵ ۷۴۱ ۳٬۷۸۱ ۱٬۶۰۰ ۳ ۱۰۴ ۱ ۰ ۰ ۳٬۵۳۱ ۱۹ ۰ ۱ ۱۹٬۸۴۸ ۲۰ ۴۱ ۰ ۱۷ ۰ ۶۱٬۸۳۳
۵۳ کاربر:4nn1l2 ۲۹٬۵۶۴ ۵٬۰۴۵ ۶۸۸ ۴٬۶۰۹ ۱۰٬۰۴۱ ۲٬۴۸۶ ۸۶ ۳ ۵ ۰ ۴٬۳۳۴ ۴۰۶ ۳۳۵ ۱۱۷ ۱٬۴۷۲ ۲۵ ۱٬۱۴۷ ۱۵ ۱۵۶ ۶ ۶۰٬۶۲۴
۵۴ کاربر:Taddah ۵۳٬۹۹۶ ۳٬۵۵۳ ۱۵۶ ۹۳۹ ۷۱۳ ۱۹ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۶ ۳ ۶ ۲ ۱۰۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۹٬۷۸۸
۵۵ کاربر:Taranet ۳۳٬۵۰۹ ۲٬۴۴۹ ۸۱۵ ۸٬۶۴۶ ۶٬۳۸۲ ۲۰۴ ۲۱۶ ۱ ۸۹ ۰ ۱٬۵۹۳ ۱۰۱ ۱۹ ۱ ۴٬۴۹۵ ۷۲ ۳۴۰ ۱۳ ۰ ۰ ۵۸٬۹۶۲
۵۶ کاربر:Alishahss75ali ۳۷٬۶۱۲ ۱۳۳ ۶۲۳ ۱۱۳ ۴۱ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۶۵ ۰ ۲ ۰ ۱۹٬۸۶۵ ۱۹ ۳ ۰ ۰ ۰ ۵۸٬۴۸۱
۵۷ کاربر:MSBOT ۴۶٬۹۰۵ ۰ ۱۱ ۰ ۲ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱٬۷۳۰ ۰ ۰ ۰ ۷٬۱۶۰ ۹ ۱ ۰ ۰ ۰ ۵۵٬۸۲۲
۵۸ کاربر:Mardetanha ۲۷٬۴۸۲ ۱٬۸۸۷ ۱٬۹۵۲ ۱۱٬۸۶۱ ۹٬۵۹۵ ۴۶۸ ۱۱۳ ۶ ۲۶۵ ۰ ۹۶۰ ۵۶ ۶ ۶ ۳۱۹ ۹ ۵۹ ۵ ۳ ۰ ۵۵٬۰۸۳
۵۹ کاربر:Gnosis ۲۳٬۷۱۵ ۱٬۱۰۴ ۴۹۳ ۱٬۶۲۸ ۱۹٬۸۹۴ ۱٬۱۶۵ ۲۸ ۳ ۴ ۰ ۵٬۴۲۵ ۷۰ ۰ ۰ ۲۲۶ ۱۱ ۹۱۹ ۲ ۰ ۰ ۵۴٬۶۹۱
۶۰ کاربر:سندباد ۳۰٬۶۲۴ ۲٬۹۹۵ ۷۱۹ ۷٬۶۵۶ ۵٬۶۳۳ ۱۷۰ ۱۹۲ ۳ ۰ ۰ ۵۷۹ ۵۹ ۱ ۰ ۲٬۲۴۰ ۷۲ ۳٬۲۳۰ ۷۴ ۰ ۰ ۵۴٬۲۴۷
۶۱ کاربر:CommonsDelinker ۴۳٬۱۶۰ ۱۸ ۸٬۳۱۲ ۱۰۶ ۷۸۴ ۹ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱٬۳۰۴ ۲ ۵ ۰ ۴۲ ۰ ۴۴۸ ۰ ۳ ۰ ۵۴٬۲۲۸
۶۲ کاربر:Saeidpourbabak ۳۴٬۹۶۶ ۵٬۹۴۰ ۷۸۳ ۲٬۰۶۱ ۵٬۲۸۷ ۶۵۷ ۱۱۱ ۰ ۰ ۰ ۲٬۷۳۸ ۹۱ ۲۹ ۷ ۱٬۰۸۶ ۱۲ ۱۱۰ ۱ ۳ ۱ ۵۳٬۸۹۶
۶۳ کاربر:Hamid Hassani ۴۰٬۶۷۷ ۲٬۱۷۵ ۱٬۰۹۱ ۲٬۵۳۲ ۳٬۱۴۱ ۱۶۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱٬۸۱۶ ۴۴ ۳۵ ۵ ۹۴ ۱۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۵۱٬۷۹۷
۶۴ کاربر:ArthurBot ۲۸٬۷۳۳ ۴۵ ۴۶ ۱ ۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۵ ۱ ۱۹ ۰ ۲۲٬۴۲۰ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۵۱٬۴۶۰
۶۵ کاربر:همان ۴۲٬۲۲۰ ۱٬۵۶۵ ۲۱۶ ۳٬۲۳۷ ۱٬۹۲۳ ۶۴ ۵۳ ۱ ۱۲۶ ۰ ۲۴۴ ۴ ۵ ۰ ۱٬۰۹۷ ۴ ۲۲۶ ۳ ۰ ۰ ۵۰٬۹۸۹
۶۶ کاربر:Samuel T.Owen ۳۸٬۶۷۲ ۴۳۰ ۵۶۲ ۷٬۰۴۹ ۲٬۷۵۲ ۱۷۹ ۶۹ ۰ ۱۱۹ ۰ ۲۱۷ ۴ ۸ ۳ ۲۰۷ ۲ ۱۹۰ ۱ ۱ ۰ ۵۰٬۴۷۷
۶۷ کاربر:KOLI ۲۳٬۵۹۴ ۸۳۱ ۲٬۱۱۷ ۹٬۴۴۰ ۴٬۱۵۹ ۴۲۷ ۱۸۳ ۰ ۱ ۰ ۶٬۲۳۸ ۱۳۱ ۴۳ ۱ ۲٬۲۸۵ ۵ ۱۰ ۰ ۶۹ ۰ ۴۹٬۵۴۲
۶۸ کاربر:WikitanvirBot ۴۱٬۴۴۹ ۱ ۲ ۰ ۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۷٬۰۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۸٬۵۶۹
۶۹ کاربر:Reza1615 ۱۷٬۰۷۷ ۳۹۱ ۱٬۲۹۹ ۷٬۴۹۵ ۹٬۱۵۰ ۳۲۰ ۲۰۴ ۰ ۱٬۲۶۹ ۰ ۷٬۸۲۲ ۷۲ ۴۸۷ ۱۹ ۱٬۹۱۷ ۳ ۳۳۹ ۲ ۰ ۰ ۴۷٬۹۷۳
۷۰ کاربر:Persia ۲۴٬۴۰۲ ۱٬۳۴۷ ۸۰۵ ۲٬۷۱۱ ۶٬۷۰۷ ۳۳۵ ۵۹۸ ۲ ۰ ۰ ۱٬۹۲۶ ۳۱ ۱۵ ۰ ۹۱۱ ۶ ۷٬۵۹۳ ۴۱ ۵ ۰ ۴۷٬۶۹۴
۷۱ کاربر:Kasirbot ۳۷٬۹۲۶ ۱۲ ۱۴ ۳٬۳۳۲ ۱۴ ۶ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۵۸۲ ۰ ۰ ۰ ۵٬۶۰۳ ۳۶ ۷ ۰ ۰ ۰ ۴۷٬۵۴۳
۷۲ کاربر:Ali.eblis1 ۳۳٬۲۹۹ ۵۷۹ ۶۹ ۱۳۸ ۷۲ ۰ ۱٬۴۵۴ ۰ ۰ ۰ ۱٬۷۵۲ ۴۰ ۰ ۰ ۹٬۵۴۵ ۰ ۳۶۸ ۰ ۰ ۰ ۴۷٬۳۱۶
۷۳ کاربر:زرشک ۳۵٬۹۲۷ ۱٬۳۴۷ ۱۳۲ ۱٬۱۸۳ ۲٬۱۱۹ ۸۷ ۷۸ ۱ ۰ ۰ ۷۱۳ ۴۱ ۰ ۰ ۱٬۴۷۷ ۳ ۲٬۲۲۳ ۷۰ ۰ ۰ ۴۵٬۴۰۱
۷۴ کاربر:BryanBot ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵٬۳۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵٬۳۴۴
۷۵ کاربر:Gire 3pich2005 ۲۱٬۵۲۰ ۸۷۰ ۱۹۷ ۴٬۹۷۹ ۴٬۳۷۱ ۱۲۶ ۱٬۱۰۳ ۱۰ ۰ ۰ ۱٬۳۹۱ ۲۲ ۳ ۰ ۱۰٬۰۱۱ ۱۴ ۷۷ ۰ ۰ ۰ ۴۴٬۶۹۴
۷۶ کاربر:Raamin ۲۶٬۴۶۵ ۲٬۲۶۲ ۵۶۲ ۸٬۶۹۹ ۳٬۰۱۳ ۱۰۷ ۴۹۰ ۱۵ ۱۱۸ ۰ ۱٬۴۶۸ ۶۳ ۱۰ ۳ ۴۳۲ ۳۲ ۷۴۷ ۵۵ ۰ ۰ ۴۴٬۵۵۴
۷۷ کاربر:Fatemi ۲۴٬۵۱۱ ۲٬۱۹۱ ۱٬۹۵۶ ۴٬۲۴۲ ۳٬۳۲۵ ۱۰۸ ۲۱۲ ۰ ۳۶ ۰ ۱٬۰۵۱ ۴۵ ۷ ۳ ۵٬۶۰۶ ۴۱ ۱۴۷ ۱ ۱۴ ۰ ۴۳٬۵۱۸
۷۸ کاربر:Arash.pt ۲۱٬۲۹۳ ۷۹۳ ۱٬۷۱۹ ۸٬۹۳۸ ۷٬۶۷۶ ۳۲۴ ۷ ۰ ۱۵۴ ۰ ۳۳۷ ۱۴ ۴ ۱ ۱٬۸۹۱ ۱ ۱۵ ۰ ۲ ۰ ۴۳٬۲۰۲
۷۹ کاربر:Hanooz ۲۴٬۵۲۵ ۱٬۴۷۷ ۵۰۲ ۳٬۰۹۶ ۴٬۸۷۶ ۲۷۸ ۷۴۴ ۸ ۰ ۰ ۳٬۴۱۵ ۱۴۸ ۱۶ ۳۸ ۲٬۹۱۸ ۷ ۱۳ ۳ ۱۶۳ ۲ ۴۲٬۲۵۸
۸۰ کاربر:Kourosh Tehrani ۳۹٬۰۲۰ ۱۳۱ ۲۸۲ ۱٬۱۹۶ ۷۲۱ ۱۸ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۰ ۱۰ ۱ ۱ ۲۷۶ ۰ ۶ ۱ ۰ ۰ ۴۱٬۹۱۳
۸۱ کاربر:Pirhayati ۳۵٬۶۰۸ ۱٬۴۲۴ ۱۴۸ ۱٬۱۷۶ ۱٬۴۰۰ ۴۹ ۸۱ ۰ ۰ ۰ ۳۶۳ ۱۱ ۶ ۱۰ ۱٬۴۷۴ ۶ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴۱٬۷۹۵
۸۲ کاربر:Ebrahim ۱۶٬۷۷۰ ۵۸۸ ۷۸۹ ۲٬۵۹۶ ۵٬۰۱۵ ۱۶۲ ۱۲۹ ۱ ۳٬۸۳۴ ۰ ۶٬۷۰۳ ۷۸ ۵۳ ۶ ۴٬۵۳۸ ۷ ۵۲ ۱ ۱۷۲ ۱۱ ۴۱٬۵۷۳
۸۳ کاربر:Safibot ۳۳٬۷۱۰ ۶۶۱ ۱۱ ۰ ۱۴ ۰ ۱۸۳ ۰ ۰ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۶٬۶۶۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۱٬۲۷۷
۸۴ کاربر:FarbodBot ۳۵٬۵۹۴ ۲۲۷ ۲۰ ۱۱۶ ۶۷ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۵٬۰۲۸ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۱٬۰۷۱
۸۵ کاربر:AvicBot ۳۷٬۸۷۱ ۹۸۳ ۲۴۶ ۶۴ ۲۱۰ ۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴۹ ۳۳ ۵ ۱ ۷۵۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴۰٬۶۳۶
۸۶ کاربر:Behnam mancini ۳۳٬۸۲۳ ۳۰۳ ۳۱۵ ۴۵۶ ۳٬۴۱۱ ۴۴ ۵۴۶ ۳ ۰ ۰ ۳۰۰ ۳ ۰ ۰ ۵۶۱ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹٬۷۷۳
۸۷ کاربر:مهرنگار ۱۷٬۷۴۲ ۱٬۳۳۴ ۷۴۲ ۱۱٬۸۸۷ ۶٬۹۲۴ ۸۴۲ ۴ ۰ ۱۷ ۰ ۷۱ ۱۳ ۲ ۷ ۵۵ ۱۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۳۹٬۶۶۱
۸۸ کاربر:جواد ۱۰٬۵۳۹ ۴۱۱ ۱٬۰۱۷ ۲٬۵۴۲ ۱٬۶۷۷ ۷۴ ۵۰ ۰ ۳۷ ۰ ۹۸۴ ۳ ۵ ۲ ۲۱٬۹۶۲ ۹ ۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹٬۴۶۳
۸۹ کاربر:Escarbot ۲۰٬۸۱۶ ۰ ۱۱۴ ۱ ۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴ ۰ ۷ ۰ ۱۸٬۳۲۳ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۳۹٬۳۳۷
۹۰ کاربر:Poya-P ۳۰٬۲۹۵ ۴۷۱ ۶۲۴ ۶٬۰۶۲ ۱٬۰۳۴ ۲۴۴ ۲۹ ۱ ۰ ۰ ۱۳۸ ۲۷ ۱۲ ۱۰ ۴۸ ۷ ۸ ۲۲ ۰ ۰ ۳۹٬۰۳۲
۹۱ کاربر:Behaafarid ۱۵٬۴۶۶ ۲٬۴۸۷ ۱٬۴۷۸ ۱۰٬۸۷۵ ۵٬۵۳۷ ۶۰۷ ۵۴ ۰ ۴۱۸ ۰ ۱٬۲۴۰ ۱۶۵ ۳۷ ۲ ۱۸۷ ۱۸ ۳۶ ۱۶ ۰ ۰ ۳۸٬۶۵۶
۹۲ کاربر:AbDaryaee ۳۴٬۱۷۴ ۶۴۹ ۳۱۱ ۶۳۸ ۱٬۰۴۱ ۲۵ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۸۹۳ ۱۹ ۰ ۳ ۴۶۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸٬۲۳۲
۹۳ کاربر:Farzan44 ۳۵٬۳۰۰ ۲۴۸ ۲۵۵ ۷۱۲ ۱٬۳۱۲ ۲ ۲۶ ۰ ۰ ۰ ۱۶۹ ۸ ۲ ۰ ۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸٬۱۱۰
۹۴ کاربر:Freshman404 ۲۶٬۳۲۹ ۲۵۶ ۱٬۴۷۵ ۴٬۵۷۶ ۳٬۶۰۷ ۱۴۱ ۴۰ ۳ ۰ ۰ ۴۹۸ ۱۳ ۳۶ ۱ ۴۰۲ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳۷٬۳۸۱
۹۵ کاربر:Zeerak ۳۵٬۸۰۴ ۱۴ ۴۸ ۸۲ ۶۰ ۷ ۴ ۰ ۰ ۰ ۵۶ ۳ ۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶٬۱۹۵
۹۶ کاربر:Meisam ۲۲٬۴۷۹ ۵۲۱ ۱٬۱۱۵ ۷٬۰۲۵ ۱٬۹۲۹ ۵۳ ۴۸۳ ۰ ۲۷ ۰ ۹۲۵ ۱۵ ۸ ۳ ۱٬۵۳۲ ۴ ۶ ۲ ۳ ۰ ۳۶٬۱۳۱
۹۷ کاربر:Sanchooli ۳۱٬۴۷۳ ۲۴۸ ۲۲۸ ۱٬۴۴۸ ۷۸۲ ۲۰ ۳۴ ۰ ۰ ۰ ۲۰۹ ۰ ۱ ۰ ۱٬۳۹۹ ۱ ۲۴ ۲ ۰ ۰ ۳۵٬۸۶۹
۹۸ کاربر:Hamedvahid ۲۳٬۴۰۷ ۲٬۱۴۷ ۳٬۰۱۵ ۱٬۰۰۶ ۱٬۰۶۹ ۶۰ ۱۸۷ ۰ ۰ ۰ ۳٬۰۱۱ ۱۳۸ ۰ ۰ ۵۲۸ ۴ ۴۶۳ ۲۱ ۹۵ ۲ ۳۵٬۱۵۷
۹۹ کاربر:محمديان ۲۹٬۵۷۴ ۱۵۲ ۶۲۲ ۲٬۹۹۴ ۵۴۸ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۸۳۸ ۰ ۰ ۰ ۹۷ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳۴٬۸۴۰
۱۰۰ کاربر:Thijs!bot ۳۴٬۶۷۹ ۰ ۲۵ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴٬۷۴۱