پائتوس

سیاست‌مدار در روم باستان

سکستوس آئلیوس پائتوس قانونگذار رومی بود که در سال ۱۹۸ قبل از میلاد کنسول و در ۱۹۳ قبل از میلاد شهربان شد.

او مؤلف سه فصل یا شاید سه قانون آیلینی بود. این قوانین در اصل حاوی تحریر تازه‌ای از قانون دوازده لوحه بود که در ۴۵۰ ق م به نگارش درآمده بود. پائتوس شرح‌هایی نیز بر این قوانین نوشت.

منابعویرایش

  • سارتن، جرج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمهٔ غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی. ص. ۲۰۲.