پاتیگرابانا

پاتیگرابانا (انگلیسی: Patigrabana‎) شهری تاریخی در پارت بود. نام این شهر در سنگ نوشته بیستون ذکر شده است.

منابعویرایش