پادشاهی بایرن

پادشاهی بایرن (به آلمانی: Königreich Bayern) نام دولتی بود آلمانی که میان سال‌های ۱۸۰۶ تا ۱۹۱۸ برپابود. نخستین پادشاه این دولت ماکسیمیلیان یوزف بود، او که از امرای انتخاباتی بود در ۱۸۰۶ به پادشاهی رسید و پادشاهی در خاندانش-دودمان ویتلسباخ- تا ۱۹۱۸ میلادی که این پادشاهی از میان رفت برجای‌ماند. بیشتر مرزهای بایرن کنونی در ۱۸۱۴ میلادی و به موجب پیمان پاریس تثبیت‌شد، به موجب این پیمان پادشاهی بایرن تیرول و فورآرلبرگ را به امپراتوری اتریش وانهاد و دربرابر آشافنبورگ و هسه-دارمشتات را به‌دست آورد.

پادشاهی بایرن
Königreich Bayern
ایالت کنفدراسیون راین
(۱۸۰۶–۱۸۱۳)
ایالت کنفدراسیون آلمان
(۱۸۱۵–۱۸۶۶)
ایالت امپراتوری آلمان
(۱۸۷۱-۱۹۱۸)

 

۱۸۰۶–۱۹۱۸
 

پرچم نشان نظامی
سرود
Königsstrophe
"چامهٔ پادشاهان"
پادشاهی بایرن در میان امپراتوری آلمان.
پایتخت مونیخ
زبان‌(ها) اتریشی-باواریایی,
آلمانی شوابی,
ماین‌فرنکیش,
گویش‌های راین‌فرنکیش
دین کلیسای اوانجلی آلمان
کاتولیک
دولت پادشاهی مشروطه
پادشاه
 - ۱۸۰۶-۱۸۲۵ ماکسیمیلیان یوزف
 - ۱۸۲۵-۱۸۴۸ لودویگ یکم
 - ۱۸۴۸-۱۸۶۴ ماکسیمیلیان دوم
 - ۱۸۶۴-۱۸۸۶ لودویگ دوم
 - ۱۸۸۶-۱۹۱۳ اتو
 - ۱۹۱۳-۱۹۱۸ لودویگ سوم
نایب‌السلطنه
 - ۱۸۸۶-۱۹۱۲ لوئیتپولد
 - ۱۹۱۲-۱۹۱۳ لودویگ
صدر وزرا
 - ۱۸۰۶–۱۸۱۷ ماکسیمیلیان فن مونتگلاس
 - ۱۹۱۷–۱۹۱۸ اتو ریتر فن داندل
قانونگذار لندتاگ بایرن
 - مجلس بزرگ هرنهاوس
 - مجلس کوچک آبگئوردنتنهاوس
دوره تاریخی جنگ‌های ناپلئونی / جنگ جهانی اول
 - پیمان پرسبورگ ۲۶ دسامبر ۱۸۰۵
 - تأسیس ۱ ژانویه ۱۸۰۶
 - پیمان رید ۸ اکتبر ۱۸۱۳
 - پیمان پاریس ۳۰ مهٔ ۱۸۱۴
 - اتحاد آلمان ۱۸ ژانویه ۱۸۷۱
 - انقلاب آلمان ۹ نوامبر ۱۹۱۸
 - اعلامیه آنیف ۱۲ نوامبر ۱۹۱۸
مساحت
 - 1910 ۷۵٬۸۶۵کیلومترمربع (۲۹٬۲۹۲مایل‌مربع)
جمعیت
 - حدود 1910 ۶٬۵۲۴٬۳۷۲ 
     تراکم جمعیت ۸۶ /کیلومترمربع (۲۲۲٫۷ /مایل‌مربع)
یکای پول گولدن بایرن
(۱۸۰۶–۱۸۷۳)
گلدمارک آلمان
(۱۸۷۳–۱۹۱۴)
پاپیرمارک آلمان
(۱۹۱۴–۱۹۱۸)

پادشاهی بایرن، پس از پادشاهی پروس بزرگترین ایالت آلمان بود. از زمان اتحاد آلمان ۱۸۷۱ میلادی، بایرن همواره بخشی از این کشور برجای‌ماند.

منابعویرایش