پادشاهی میسور، حکومتی در جنوب هند بود، باور سنتی بر این است که این پادشاهی در ۱۳۹۹ در اطراف شهر امروزی میسور بنا نهاده‌شده‌است. این حکومت که توسط دودمان وادیار اداره می‌شد در آغاز تیول امپراطوری ویجایاناگارا بود. با افول امپراطوری ویجایاناگارا پادشاهی مستقل شد. در سده ۱۷ میلادی شاهد گسترش پیوسته مرزهای آن هستیم، به طوری که در زمان زمامداری ناراساراجا وادیار اول و چیکا دواراجا وادیار، پادشاهی بخش‌های بزرگی از آنچه امروزه کارناتاکای جنوبی و تامیل نادو بود ضمیمه خود کرد و به سرزمینی قدرتمند در جنوب دکن تبدل شد.

Kingdom of Mysore
Princely State of Mysore
ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ
Kingdom (Subordinate to Vijayanagara Empire تا ۱۵۶۵).
Princely state تحت suzerainty British Crown پس از ۱۷۹۹

۱۳۹۹–۱۹۵۰
پرچم نشان نظامی
سرود
Kayou Sri Gowri
  Kingdom of Mysore, 1784 AD (at its greatest extent)
پایتخت میسور، Srirangapatna
زبان‌(ها) زبان کانارا
دین هندوئیسم، اسلام
دولت پادشاهی تا ۱۷۹۹, شاهزاده‌نشین thereafter
Maharaja
 - ۱۳۹۹–۱۴۲۳ (اولین) Yaduraya
 - ۱۹۴۰–۵۰ (آخرین) Jaya Chamaraja Wodeyar
تاریخچه
 - تأسیس ۱۳۹۹
 - Earliest records ۱۵۵۱
 - فروپاشی ۱۹۵۰
امروزه بخشی از هند
نقشه پادشاهی میسور در ۱۷۸۴ میلادی

منابعویرایش