پادشاه دست‌نشانده

پادشاه دست‌نشانده یا امپراتور دست‌نشانده، پادشاه یا امپراتوری است که در قالب یک حاکم اسمی، نصب شده یا تحت حمایت قرار گرفته‌است، در حالی که در واقع کنترل سیاسی و اقتصادی در دست نصب کننده یا حامی وی در این منصب است.

فهرستویرایش

منابعویرایش