پادشاه مونجو ( ۴۷۵ میلادی تا ۴۷۷ میلادی ) ( هانگول : 문주왕 ) ( هانجا : 文周王 ) بیست و دومین پادشاه باکجه یکی از سه امپراتوری کره بود او زمانی به قدرت رسید که به دلیل از دست دادن پایتخت باکجه در شورش بود. او بلافاصله به شیلا رفت و با ۱۰۰۰۰ نفر از نیروهای شیلا برای باز پس گیری پایتخت حمله کرد اما مخالفت اشراف زادگان برای ادامهٔ جنگ و منزوی کردن امپراتور باعث شد مونجو در نبرد با گوگوریو شکست بخورد. عده‌ای از مورخین اعتقاد دارند او در جنگ کشته شده اما عده‌ای دیگر می‌گویند او توسط اشراف زادگان به قتل رسیده است.

پادشاهان کره
باکجه

۱- اونجو ۱۸ ق.م - ۲۹
۲- دارو ۲۹ - ۷۷
۳- گیرو ۷۷ - ۱۲۸
۴- گائه رو ۱۲۸ - ۱۶۶
۵- چوگو ۱۶۶ - ۲۱۴
۶- گاسو ۲۱۴ - ۲۳۴
۷- سابان ۲۳۴
۸- گوی ۲۳۴ - ۲۸۶
۹- چائک گای ۲۸۶ - ۲۹۸
۱۰- بان سئو ۲۹۸ - ۳۰۴
۱۱- بیریو ۳۰۴ - ۳۴۴
۱۲- گای ۳۴۴ - ۳۴۶
۱۳- گان چوگو ۳۴۶ - ۳۷۵
۱۴- پادشاه گانگو سو ۳۷۵ - ۳۸۴
۱۵- چیم نیو ۳۸۴ - ۳۸۵
۱۶- جینسا ۳۸۵ - ۳۹۲
۱۷- آسین ۳۹۲ - ۴۰۵
۱۸- جانجی ۴۰۵ - ۴۲۰
۱۹- گویسین ۴۲۰ - ۴۲۷
۲۰- بیو ۴۲۷ - ۴۵۵
۲۱- گائه رو ۴۵۵ - ۴۷۵
۲۲- مونجو ۴۷۵ - ۴۷۷
۲۳- سامگون ۴۷۷ - ۴۷۹
۲۴- دانگ سئونگ ۴۷۹ - ۵۰۱
۲۵- موریونگ ۵۰۱ - ۵۲۳
۲۶- سئونگ ۵۲۳ - ۵۵۴
۲۷- ویدوک ۵۵۴ - ۵۹۸
۲۸- های ۵۹۸ - ۵۹۹
۲۹- بئوپ ۵۹۹ - ۶۰۰
۳۰- مو ۶۰۰ - ۶۴۱
۳۱- اویجا ۶۴۱ - ۶۶۰

منابع ویرایش

ویکی‌پدیای کره‌ای