پارتیزان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پارتیزان، ممکن است، اشاره به یکی از موارد زیر داشته باشد: