پارسَنگ یا بالاست (به انگلیسی: Track ballast) قطعات شکسته شده سنگ است که روی بستر راه آهن ریخته می‌شود تا از لغزیدن خط آهن جلوگیری کرده و ایجاد تعادل برای ریل‌ها کند. پارسنگ‌ها همچنین آب‌های بارشی را رد می‌کنند و باعث زهکشی مسیر راه آهن می‌شوند.

خط آهن خوابیده بر روی پارسنگ

نوعی از خطوط آهن هم هست که در آنها پارسنگ بکار نرفته و به خط آهن بی‌پارسنگ معروفند.

پارسنگ همچنین مفهومی است در وزن کردن با ترازو.

بالاست لایه‌ای از مصالح سنگی شکسته با قطر متوسط ۲۰ تا ۶۰ میلیمتر است که مجموعه تراورس‌ها و ریل بر روی آن قرار گرفته و پیش بینی آن برای رسیدن به اهداف زیر ضروری است:

 • تحمل نیروهای قائم، افقی و جانبی وارده بر تراورسها به منظور نگهداشتن خط در موقعیت معین خود
 • تأمین بخشی از برجهندگی و جذب انرژی خط
 • پخش و انتقال بارها به لایه‌های تحتانی
 • زهکشی آبهای سطحی
 • تنظیم و تراز نمودن سطح ریل حین ریل گذاری و تعمیرات
 • میرایی و استهلاک ضربات، ارتعاشات و صداهای حاصل از حرکت وسایل نقلیه ریلی
 • عایق یخبندان برای لایه زیر خود
 • جلوگیری از رشد گیاهان در خط

زیر بالاستویرایش

زیر بالاست لایه‌ای از مصالح نسبتاً ریزدانه است که توصیه می‌شود به منظور دستیابی به اهداف زیر بین بالاست و سطح تمام شده زیر سازی اجرا شود:

 • کاهش تنشهای وارد بر لایه‌های زیرسازی
 • نگهداری سطح بالای بستر در مقابل نفوذ سنگهای بالاست
 • محافظت از سطح زیرسازی در برابر یخبندان
 • جلوگیری از نفوذ ذرات ریز بستر روسازی به بالاست
 • تسهیل بیشتر زهکشی

منابعویرایش