پارسیفال نام اپرایی در سه پرده از ریشارد واگنر، آهنگساز و فیلسوف نامی آلمانی است. واگنر کار نوشتن پارسیفال را در آوریل ۱۸۵۷ آغاز کرد، ولی نوشتن پارسیفال تا ۲۵ سال بعد پایان نیافت. پارسیفال آخرین و مشهورترین اپرای نوشته‌شده توسط ریشارد واگنر است.

پارسیفال
اپرا ریشارد واگنر
Parsifal.gif
Amalie Materna, امیل اسکاریا و Hermann Winkelmann in the first production of the Bühnenweihfestspiel at the جشنوارهٔ بایرویت
نویسنده اپرانامهریشارد واگنر
بر پایهپارزیفال اثر وولفرام فون اشنباخ
نخستین اجرا۲۶ ژوئیه ۱۸۸۲ (۱۸۸۲-07-۲۶)
Bayreuth Festspielhaus