پارمیس یا پارمیدا، (قرن پنج پیش از میلاد) شاهدخت هخامنشی، دختر بردیا پسر کوروش بزرگ و کاساندان بود.[۱][۲]

پارمیس
دورانهخامنشی
لقب(ها)شاهدخت
شهبانو
زادگاهپارس
محل درگذشتپارسه
آرامگاهنقش رستم آرامگاه داریوش یکم
همسرداریوش یکم
کاختخت جمشید
دودمانهخامنشی
پدربردیا
فرزندانآریامرد
دینمزدیسنا

داریوش بعد از خلع بردیای دروغین با دختران کوروش بزرگ (آتوسا و آرتیستون) سپس با دختر بردیا، پارمیس ازدواج کرد آن‌ها صاحب پسری به نام آریامرد شدند.

معنای لغویِ پارمیس، بهشت کوچک، بانوی پرمهر و دانش و دختری از بهشت است، این نام همچنین می‌تواند تغییر یافتهٔ لغت اوستایی پرومیثه یا پرومیزد باشد، به معنای بانوی دانا یا پر مهر. شارمیس به معنای بهشت بزرگ خواهر پارمیس (قرن پنجم پیش از میلاد)

پانویسویرایش

  1. شهبازی، ص ۴۵
  2. تاریخ هرودوت، ص ۲۲۲

منابعویرایش

  • شاپور شهبازی، علیرضا. جهانداری داریوش بزرگ. تهران: انتشارات دانشگاه پهلوی، ۱۳۵۰
  • هرودوت. تواریخ. تهران: انتشارات فرهنگستان ادب و هنر ایران، ۱۳۵۶