پالایشگاه

صنعت تولید انواع سوخت از نفت و گاز

پالایشگاه به تاسیسات صنعتی گفته می شود که در آن مواد خام (نفت خام) تحت فرآوری قرار گرفته و به محصولات مفیدتر و پرکاربردتری تبدیل می شود.

پالایشگاه نفت


انواع پالایشگاه ویرایش

جُستارهای وابسته ویرایش