پالایش زباله

پالایش زباله اشاره به فعالیت‌های مورد نیاز برای اطمینان از اینکه  زباله کمترین تأثیر عملی بر روی محیط زیست را دارد.در بسیاری از کشورها طبق قانون، اشکال مختلف از پالایش زباله مورد نیاز است.

پالایش زباله های جامدویرایش

پالایش زباله‌های جامد یک جزء کلیدی از مدیریت زباله است. اشکال مختلف از پالایش زباله‌های جامد  در سلسله مراتب زباله  درجه بندی شده‌اند.

پالایش آب و فاضلابویرایش

 پالایش ضایعات آب کشاورزیویرایش

پالایش ضایعات آب کشاورزی , پالایش و دفع مایعات حیوانی، باقی‌مانده آفت کش ، و غیرع  از کشاورزی است.

تصفیه فاضلاب صنعتیویرایش

  تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه زباله‌های مرطوب از تولید و صنعت و تجارت از جمله معدن، استخراج و صنایع سنگین است.

پالایش زباله های رادیو اکتیوویرایش

پالایش زباله های رادیو اکتیو , پالایش و مهار زباله‌های رادیو اکتیو است.

همچنین نگاه کنیدویرایش