پاپِت (Papeete) مرکز پلی‌نزی فرانسه در اقیانوس آرام است. پلی‌نزی فرانسه از نواحی فرادریا (ماوراءبحار) فرانسه است.

پاپیته بر روی جزیره تاهیتی قرار دارد و جمعیت منطقهٔ شهری آن ۱۳۱٬۶۹۵ نفر است.

تاهیتی بخشی از جزایر بادگیر جزیره‌های سوسایتی است و پاپیته مرکز اداری این جزایر به‌شمار می‌آید. پاپیته مرکز دولتی، بازرگانی، گردشگری و خدماتی پلی‌نزی فرانسه است و کمیساریای عالی فرانسه نیز در پاپیته سکونت دارد.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

Kay, Robert F. Hidden Tahiti, Ulysses Press, Berkeley, California, 2001. ISBN 1-56975-222-2.