پاافزار

(تغییرمسیر از پاپوش)

پای‌پوش پوشاکی است که برای زیبایی و محافظت در مقابل محیط بر پا پوشیده می‌شود. کفش معمول‌ترین نوع پای پوش است.

یک جفت چکمه باستانی از یونان

منابعویرایش