باز کردن منو اصلی

پاافزار

(تغییرمسیر از پاپوش)
یک جفت چکمه باستانی از یونان

پای‌پوش پوشاکی است که برای زیبایی و محافظت در مقابل محیط بر پا پوشیده می‌شود. کفش معمول‌ترین نوع پای پوش است.

منابعویرایش