باز کردن منو اصلی

پاچنار نام محله‌ای در جنوب شهر اصفهان و واقع در خیابان حکیم نظامی این شهر است.این محله از جنوب به محله «حسین آباد»، از شرق به «سیچان»، از شرق و شمال به محله ارمنی‌نشین جلفا محدود می‌شود. همچنین مسجدی با همین نام در این محله وجود دارد. تا حدود ۲۰ سال پیش بخش قابل توجهی از این محله را باغهای میوه و سبزی کاری به خود اختصاص می‌داد اما به تدریج دراین زمینها، ساختمان‌های مسکونی و تجاری ساخته شد.از ویژگی‌های این محله آن است که ساکنان آن را بیشتر قشر متوسط جامعه تشکیل می‌دهند و بسیاری از ساکنان ان یکدیگر را می‌شناسند. تاریخ معاصر این محله چهره سرشناسی را تجربه نکرده‌است. جمشید مظاهری شاعر استاد ادبیات دانشگاه اصفهان از جمله مهم‌ترین اصفهان شناسان معاصر است کتاب‌ها و مقالات ایشان همچنین در زمینه‌های ادبی و شناحت شعر فارسی از منابع محکم به حساب می آید. کتاب‌هایی جون تصحبح تاریح اصفهان و توضیح در باره برخی لغات در دیوان ناصر حسرو از آثار اوست . در دهه ۱۳۵۰ حسین مظاهری از این محله به مجلس شورای ملی راه یافت. از جمله افراد شناخته شده این محله احمد طاهری مترجم و روزنامه نگار ایرانی ساکن اسپانیاست که تا کنون برخی از آثار مولوی El Corazón del Fuego، خیام Rubayat de Omar Jayyam، حافظ poemas Hafez Shiraziا101ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، شاهنامه فردوسی Libro de Los Reyes، سهراب سپهری و نیما یوشیج را به اسپانیایی برگردانده و منتشر کرده‌است. در ضمن هنرمندان دیگری نیز همانند منوچهر مظاهری نیز اهل این منطقه می‌باشد که در زمینه‌های هنرهای دستی،تجسمی و انواع نقاشی مهارت خاصی دارا می‌باشدو خلق کرده‌است.