پایک (به انگلیسی: Pedicel) در گیاه‌شناسی به اولین میانگرهٔ شاخه در زیر نهنج، گفته می‌شود. دومین میانگره در زیر یک گل منفرد ممکن است دمگل نامیده شود. به عبارتی دیگر یک قسمت از ساقه یا شاخه که تعدادی پایک را نگاهداری می‌کند دمگل نامیده می‌شود.[۱][۲]

پایک یکی از اجزای ساختمانی گل است.

نگارخانهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • موسوی‌نیا، حسین (۱۳۷۹). طبقه‌بندی گیاهان - کلیدشناسی گیاهان آوندی. ج. اول. اهواز: دانشگاه شهید چمران. شابک ۹۶۴-۶۷۱۰-۲۴-۷.