پردیس سینمایی چهارباغ

پردیس سینمایی چهارباغ یک پردیس سینمایی در اصفهان است.

پردیس سینماییی چهارباغ
نام‌های پیشینسینما خانواده
مکاناصفهان، خیابان چهارباغ عباسی
مالکحوزه هنری
گونهداخل سالنی
گنجایشسالن نقش جهان (۴۱۱ نفر)
سالن چهلستون (۱۱۹ نفر)
سالن چهارسوق (۱۱۷ نفر)
سالن شیخ بهایی (۶۹ نفر)
ساخت
ساخت۱۳۵۰
نوسازی۱۳۹۵-۱۳۹۶
گسترش۱۳۹۵-۱۳۹۶
بازگشایی۲۷ فروردین ۱۳۹۶

این سینما که در ابتدا با یک سالن با ظرفیت ۴۶۰ نفر در سال ۱۳۵۰ ساخته شده بود در سال ۱۳۹۵ پس از پنج ماه بازسازی تبدیل به پردیس سینمایی با چهار سالن شد و در ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ به بهره‌برداری رسید.

منابعویرایش