پرسپولیس

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

پرسپولیس ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

مکان‌ها

ورزش

نظامی

هنر

تلویزیون