پرل کربس/پرل خرچنگ (انگلیسی: Pearl Krabs)، یکی از شخصیت‌های مجموعه پویانمایی باب‌اسفنجی است. این شخصیت توسط استیون هیلنبرگ ایجاد شد و گوینده آن لوری آلن است. پرل، دختر آقای خرچنگ است که شخصیتی لجباز، لوس و ولخرج دارد.

پرل هارولد خرچنگ
شخصیت باب‌اسفنجی شلوارمکعبی
SpongeBob SquarePants Pearl Krabs.png
نخستین حضور«شوک فرهنگی»
پدیدآوراستیون هیلنبرگ
صداپیشهلوری آلن
اطلاعاتِ درون‌داستانی
گونهنهنگ عنبر
جنسیتماده
پیشهدستیار یکی از فروشگاه های مرکز خرید بیکینی باتم
خویشاونداننهنگ زندانی (پدر واقعی)

آقای خرچنگ (پدر خوانده)

خانم پاف (مادر خوانده)

منابعویرایش