پرواز فضایی

پرواز فضایی یک پرواز برون جو است که به مقصد یا درون فضای بیرونی انجام می‌شود و انجام آن ممکن است توسط یک فضاپیما با سرنشین یا بدون سرنشین انجام گیرد. به عنوان مثال برنامه فضایی سایوز روسیه یا برنامه شاتل‌های فضایی آمریکا و ارسال انسان به ایستگاه فضایی بین‌المللی از جمله برنامه‌های سرنشین‌دار هستند.

یک موشک پروتون که در حال انتقال زیوزدا برای ایستگاه فضایی بین‌المللی در سال ۲۰۰۰

برنامه‌های بدون سرنشین پروازهای فضایی شامل آن دسته از کاوشگرهای فضایی می‌شود که مدار زمین را ترک می‌کنند یا مانند ماهواره‌ها در مدار زمین حرکت می‌کنند و کنترل آنها از راه دور یا توسط ربات خودمختار مقدور است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی انگلیسی