پروتئین تراغشائی

(تغییرمسیر از پروتئین تراپوسته‌ای)

پروتئین انتقال دهنده انتخابى نوعی از پروتئین است که از یک سمت پوستهٔ یاخته به سمت دیگر پوسته می‌رود و با این کار بعنوان دروازه‌ای عمل می‌کند که مواد ویژه‌ای از پوستهٔ یاخته اجازهٔ گذر می‌یابند تا به درون یاخته بروند یا اینکه از یاخته خارج شوند. انواع کانال‌های یونی دریچه-لیگاندی از جمله پروتئین‌های تراپوسته‌ای هستند.

جستارهای وابستهویرایش

پروتئین ترابری غشاء

منابعویرایش