پرونده

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پرونده در معنی یعنی:سندها و نوشته‌های راجع به یک موضوع یا یک کار و یک نفر را که یکجا جمع‌آوری شده و خلاصه مطالب آن نوشته‌ها را برای آسانی در پشت پوشه‌های ان می‌نویسند و به فرانسه دوسیه می‌گویند. (مجموعه لغات فرهنگستان). پرونده دارای کاربردهای زیر می‌باشد.

«پرونده‌های جنایی» به پرونده‌هایی گفته می‌شود که مربوط به گناهکاری باشد.