پرویز

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

پرویز از نام‌های ایران مردان است و شاید به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

نام افرادویرایش

نام مکانویرایش

دیگرویرایش

پرویز (فیلم)