پرچم دریایی

(تغییرمسیر از پرچم دریایی نظامی)

یک پرچم دریایی پرچم ملی ای است که روی کشتی‌ها افراشته می‌شود تا ملیت آن را نشان دهد. گونه دیگری از این پرچم هم به نام پرچم دریایی نظامی وجود دارد که روی ناوهای جنگی برافراشته می‌شود (که ممکن است یکسان یا متفاوت با پرچم دریایی شهروندی باشد).

پرچم دریایی روی یک کشتی که ملیت زلاند نویی را نشان می‌دهد (که متفاوت با پرچم زمینی آن با پیش‌زمینه آبی است).

در بسیاری از کشورها تمایزی میان این پرچم‌های دریایی شهروندی و نظامی یا پرچم‌های زمینی وجود ندارد اما برخی دیگر کشورها مانند پادشاهی متحده (بریتانیا) از پرچم‌های متفاوتی برای منظورهای گوناگون استفاده می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش