پرچم صربستان برای اولین بار در ژانویه ۲۰۰۴ به رسمیت شناخته شد. به‌عنوان پرچم استان و نشان جنگ شناخته می‌شود و همچنین دارای تناسب ۲:۳ می‌باشد.

پرچم صربستان
کاربردپرچم زمینی و دریایی کشوری، پرچم زمینی نظامی
تناسب۲:۳
پذیرفته‌شدهژوئن ۲۰۰۴، طراحی دوباره در نوامبر ۲۰۱۰
طرحسه رنگ افقی سرخ، آبی و و سفید با نشانی کوچکتر.
گونه دیگر از پرچم صربستان
نامناروندا زاستاوا
کاربردپرچم شهروندی زمینی و دریایی
تناسب۲:۳
پذیرفته‌شدهژوئن ۲۰۰۴
طرحسه رنگ افقی سرخ، آبی و سفید

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی