باز کردن منو اصلی

پر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پَر پوشش خارجی بدن پرندگان است که بر پوست آنها می‌رویَد.

پر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: