پُلدر (Polder) یا زمین بازیافته، در هلند به زمین‌های پست و همواری گفته می‌شود که با بستن سد در مجاورت آن‌ها ایجاد شده باشند؛ و این موضوع را می‌توان یکی از فواید سدسازی نامید زیرا خاک این زمین‌ها بسیار غنی بوده و نیاز به آبیاری ندارد به دلیل این که آب پشت سد رطوبتش را تأمین می‌کند.

منابع

ویکی‌پدیا انگلیسی en:Polder

پلدرزمینی که پایین تر،از سطح دریا قرار گرفته است وسد بندی وخشک شده است