پهلوان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پهلوان می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر باشد:

  • پهلوان: واژه‌ای فارسی برای اشاره به برخی ورزشکاران آسیای باختری
  • هفت‌پهلوان: شاهنامه
  • پهلوان، طایفه‌ای از تبارهای سیستانی استان سیستان و بلوچستان