پگاه‌زی یا پگاه‌رو در زیست‌شناسی اصطلاحاً به جانورانی گفته می‌شود که اصولاً در حین پگاه و شفق صبح‌گاهی فعال هستند. به همین منوال به جانوران فعال در شب، شب‌زی و فعالان در روز را روززی می‌نامند.

شب‌تاب بالغ که سوسکی پگاه‌رو است.

جانوران پگاه‌رو ممکن است در شب‌های صاف مهتابی هم فعال شوند. جانوران پگاه‌رو به نوبه خود به "بام‌رو" و "شام‌رو" تقسیم می‌شوند که دستهٔ اول سر صبح فعال است و دستهٔ دوم در آغاز عصر.

الگوهای فعالیت جانداران گوناگون در پاسخ به زمان انتخابی جانوران شکارگر تعیین می‌شود. خوراک‌جویی برخی شکارگران در شب شدت می‌گیرد در حالی‌که برخی دیگر ظهرها و روزها غذایابی می‌کنند.

جستارهای وابسته

پانویس

  1. ^ crepuscular
  2. ^ nocturnal
  3. ^ diurnal
  4. ^ matinal یا matutinal
  5. ^ vespertine
  6. ^ Photuris lucicrescens

منابع

عطری، مرتضی، واژه‌نامه علوم زیستی، دوجلدی، همدان: اداره انتشارات دانشگاه بوعلی‌سینا، ۱۳۸۴.