شفق

نور ضعیفی که بعد از غروب یا پیش از طلوع آفتاب، وقتی خورشید در زیر افق قرار دارد، جو زمین را روشن می‌کند

شفق نور ضعیفی است که بعد از غروب یا پیش از طلوع آفتاب، وقتی خورشید در زیر افق قرار دارد، با بازتاب نور خورشید از لایه‌های بالای جو در روی زمین ناشی می‌شود که زمین را روشن می‌کند.

شفق در هنگام صبح، ایران

نگارخانه

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • مالکی، محمدمهدی، فرهنگ زمین‌شناسی، سرواژهٔ "Twilight".
  • سریری‌فر، محمدرضا، واژگان طبیعت در ادبیات پارسی، نشر ناهید هنر، تهران، ۱۳۷۴، ص ۲۶۳ تا ۲۶۵