پیامبر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پیامبر در ادیان ابراهیمی، به دریافت‌کننده و بیان‌کننده وحی گفته می‌شود و می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره کند: