پیتر دوم قبرس

پیتر دوم قبرس (۱۳۵۴ یا ۱۳۵۷ – ۱۳ اکتبر ۱۳۸۲) ملقب به چاق، یازدهمین پادشاه قبرس از خاندان لوزینیان بود که از ۷ ژانویه ۱۳۶۹ تا زمان مرگش در این مقام بود. وی پسر پیتر یکم قبرس و النور آراگون بود. وی در حالی که به پادشاهی قبرس رسید که پدرش به قتل رسیده و خود او نیز به سن قانونی نرسیده بود. وی همچنین ‌کنت افتخاری و اسمی طرابلس و پادشاه افتخاری و اسمی اورشلیم بود.

پیتر دوم
پادشاه قبرس
سلطنت۱۷ ژانویه ۱۳۶۹ – ۱۳ اکتبر ۱۳۸۲
پیشینپیتر یکم
جانشینجیمز یکم
زادهح. ۱۳۵۴ یا ۱۳۵۷
قبرس
درگذشته۱۳ اکتبر ۱۳۸۲ (سن ۲۵-۲۸)
نیکوزیا، قبرس
همسر(ان)والنتینا ویسکنتی (ا. ۱۳۷۶)
خاندانپواتیه-لوزینیان
پدرپیتر یکم قبرس
مادرالنور آراگون

پانویسویرایش