پیروزی‌های عراق در نبردهای هوایی با ایران

در فهرست زیر خلبانان عراقی آمده است که در جنگ ایران و عراق، مقابل هواگردهای ایرانی به پیروزی دست یافته‌اند.

جدول زیر مجموعاً شامل پیروزی‌های تأیید شده توسط منابع غربی و پیروزی‌های احتمالی می‌باشد. پیروزی‌های تأیید شده در ستون نوع هواگردهای شکار شده با فونت پررنگ نوشته شده و پیروزی‌های احتمالی با فونت کم رنگ و اریب نوشته شده‌اند.

نام خلبان ----جنگنده---- تعداد پیروزی هواگردهای شکار شده
نوع ----خلبان---- ----سلاح---- تاریخ توضیحات
محمد رایان[۱] میگ-۲۱ام اف
میگ-۲۱ام اف
میگ-۲۵
میگ-۲۵
میگ-۲۵
۵ اف-۵
اف-۵
اف-۴دی
اف-۴ئی
آراف-۴ئی
؟
؟
حسین خلعتبری (کشته شد)/عیسی محمدزاده عروس محله (اجکت کرد)[۲]
؟
ذوالفقاری/نوروزی (کشته شدند)
آر-۱۳
آر-۱۳
آر-۴۰
آر-۴۰
آر-۴۰
۵۹/۸/۱
۵۹/۸/۱
۶۴/۱/۱
۶۴/۳/۱۵
۶۴/۳/۲۰
رازاک میگ-۲۱ام اف ۴ اف-۵
اف-۵
اف-۵
اف-۵
حسن افشین آذر (کشته شد)
علی جهانشاهلو (کشته شد)
؟(کشته شد)
؟(کشته شد)
آر-۱۳ام
آر-۱۳ام
آر-۱۳ام
آر-۱۳ام
۵۹/۷/۱
۵۹/۷/۱
۵۹/۷/۲۸
۵۹/۷/۲۸
احمد صباح میگ-۲۳ام‌ال ای ۳ اف-۵
اف-۵
اف-۵
غلامحسین عروجی (؟)
مسیح الله دین محمدی(؟)[۳]
؟
موشک؟
موشک؟
موشک؟
۵۹/۷/۱
۵۹/۷/۱
۵۹/۷/۴
احمد سالم میگ-۲۱ام اف
میگ-۲۱ام اف
میراژ اف۱
۳ سوپرکبرا
سوپرکبرا
اف-۴ئی
؟
؟
؟(اجکت کرد، سرنوشت نامعلوم)
۲۳میلیمتری
۲۳میلیمتری
ماترا ار۵۵۰ ماژیک
؟ /۶۱/۷
؟ /۶۱/۷
۶۶/۱/۷
عمر گوبین[۱] میگ-۲۱ام اف
میگ-۲۱ام اف
میگ-۲۳ام اف
۳ اف-۵
اف-۵
اف-۵

فوکر اف-۲۷

؟
ابوالحسنی (کشته شد)
؟(هواپیما آسیب دید)

عبدالباقی درویش

آر-۱۳
آر-۱۳ام
آر-۲۳
۵۹/۷/۲۰
۵۹/۹/۵
؟ /۶۱/۱۰
عمر گوبین در تاریخ یکم اسفند ۶۴ یک فروند فوکر اف-۲۷-۶۰۰ ایرانی را نیز سرنگون نمود. همهٔ ٥١ کرو و مسافر آن کشته شدند.
ادوان حسن یاسین[۴] میل می-۲۵ ۳ هلیکوپتر
هلیکوپتر
هلیکوپتر
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
؟
حسن[۵] میگ-۲۱ام اف ۲ اف-۴ئی
اف-۴ئی
?(هواپیما آسیب دید)
؟
آر-۱۳ام
آر-۱۳ام
۵۹/۷/۱
۵۹/۷/۱
عوده میگ-۲۱ام اف
میگ-۲۱بیس
۲ شنوک
شنوک
؟(نجات پیدا کردند)
؟
۲۳میلیمتری
۲۳میلیمتری
۶۳/۱۲/۷
۶۳/۱۲/۸
منصور میگ-۲۱ ۱ اف-۱۴ ؟ ؟ ؟ /؟ /۵۹
علی صباح میراژ اف۱ ۱ اف-۱۴ غلامرضا نظام آبادی (اجکت کرد) ماترا ار۵۳۰ ۶۷/۴/۲۸
ریاض یوسف سوخو-۲۰ ۱ اف-۴ئی دین محمدی/نوربهادری ۳۰ میلیمتری ۵۹/۷/۲۸
ناصر ارکان عبادی میگ-۲۱ام اف ۱ اف-۴دی بیژن حاجی (کشته شد)/قدرت کیانجو (کشته شد) ۲۳ میلیمتری ۵۹/۷/۱۶
طارق الدینمعروف میگ-۲۱ام اف ۱ اف-۵ امیراسدی(؟) ۲۳میلیمتری ۵۹/۷/۸
صادق میگ-۲۱ام اف ۱ اف-۴ئی اسکندر (نجات پیدا کرد)/کابین عقب (کشته شد) آر-۱۳ام ۵۹/۶/۱۷
ذکی میگ-۲۱بیس ۱ اف-۴ئی ؟ ماترا ار۵۵۰ ماژیک ؟ /۵۹/۹
نوفل میگ-۲۱بیس ۱ اف-۵ ابوالحسنی (کشته شد) آر-۶۰ ۵۹/۹/۵
موخالد میراژ اف۱ ۱ اف-۴ئی ؟(هواگرد آسیب دید) ماترا ار۵۵۰ ماژیک ۶۰/۹/۱۳
فایق میگ-۲۳ام اس ۱ سوپرکبرا ؟ ۲۳میلیمتری ؟ /۵۹/۷

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش