پیشگیری از بارداری

ایمنی پیشگیری از بارداری (به انگلیسی: Immunocontraception)، ایمنی استفاده از سیستم ایمنی جانور برای جلوگیری از بارور کردن فرزندان است. داروهای ضدبارداری از این نوع در حال حاضر برای استفاده انسانی تأیید نشده‌اند.

به‌طور معمول ایمنی پیشگیری از بارداری شامل تجویز واکسنی است که سبب ایجاد یک پاسخ ایمنی تطبیقی می‌شود که سبب می‌شود تا جانور به‌طور موقت نابارور شود. واکسن‌های ضدبارداری در محیط‌های متعددی برای کنترل جمعیت حیات وحش استفاده شده‌است.[۱] با این حال، کارشناسان در این زمینه بر این باورند که پیش از اینکه پیشگیری از بارداری به شکل عملی برای پیشگیری از بارداری در انسان تبدیل شود، نوآوری‌های عمده‌ای نیاز دارد.[۲]

تاکنون ایمنی پیشگیری از بارداری منحصراً روی پستانداران متمرکز شده‌است. چندین هدف در تولیدمثل جنسی پستانداران برای مهار ایمنی وجود دارد. آنها را می‌توان به سه دسته سازماندهی کرد: تولید گامت، کارکرد گامت و برونداد گامت.[۳]

پیشگیری از بارداری اکنون در دسترس نیست اما تحت مطالعه است.[۴]

منابع

ویرایش
  1. Kirkpatrick, JF; RO Lyda; KM Frank (2011). "Contraceptive vaccines for wildlife: a review". Am J Reprod Immunol. 66 (1): 40–50. doi:10.1111/j.1600-0897.2011.01003.x. PMID 21501279.
  2. McLaughlin, EA; RJ Aitken (2011). "Is there a role for immunocontraception?". Mol Cell Endocrinol. 335 (1): 78–88. doi:10.1016/j.mce.2010.04.004. PMID 20412833.
  3. Naz, RK (2011). "Contraceptive vaccines: success, status, and future perspective". Am J Reprod Immunol. 66 (1): 2–4. doi:10.1111/j.1600-0897.2011.00999.x. PMID 21645164.
  4. Naz, RK (2011). "Antisperm contraceptive vaccines: where we are and where we are going?". American Journal of Reproductive Immunology. 66 (1): 5–12. doi:10.1111/j.1600-0897.2011.01000.x. PMC 3110624. PMID 21481057.