پیش‌تخته.

پیش‌تخته یکی از ابزارهای ورزش ژیمناستیک است.

پیش‌تخته، تخته‌ای شیبدار است که در زیر آن فنرهایی قرار دارد و برای پرش ژیمناستیک‌کاران بر روی وسایلی همچون پرش از خرک استفاده می‌شود.

پیش‌تخته انواع گوناگون دارد همچون پیش‌تخته هفت‌فنره چوبی یا پیش‌تخته فلزی.

منبعویرایش

نگاه کنید به: یاوران ورزش[پیوند مرده].