پیش‌روزنان

پیش‌روزنان
محدودهٔ زمانی: دوونین تا present
Tetranychus urticae 20080601 031.jpg
پیش‌روزنان، Prostigmata
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: پوست‌اندازان
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: گیره‌داران
رده: عنکبوتیان
زیررده: کنه‌سانان
بالاراسته: کنه‌شکلان
راسته: مخملی‌شکلان

پیش‌روزنان (نام علمی: Prostigmata) نام یک راسته از راسته مخملی‌شکلان است.

منابع

پیوند به بیرون