پیش‌ماده یا پریکرسر (انگلیسی: Precursor‎) به ترکیبی در شیمی گفته می‌شود که در واکنش شیمیایی شرکت کرده و ترکیب نویی را می‌سازد. تعریف پیش‌ماده اما در زیست‌شیمی کمی متفاوت است و به ترکیبی گفته می‌شود که ترکیب دیگری را در مسیر سوخت و ساز پیش ببرد.

کنترل پیش ماده در داروسازی اهمیت بسیاری دارد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش