پیش‌ماده

ترکیبی که در یک واکنش شیمیایی شرکت کرده و ترکیب نویی را می‌سازد

پیش‌ماده (انگلیسی: Precursor) به ترکیبی در شیمی گفته می‌شود که در واکنش شیمیایی شرکت کرده و ترکیب نویی را می‌سازد. تعریف پیش‌ماده اما در زیست‌شیمی کمی متفاوت است و به ترکیبی گفته می‌شود که ترکیب دیگری را در مسیر سوخت و ساز پیش ببرد.

هیدروژن پروکسید

کنترل پیش ماده در داروسازی اهمیت بسیاری دارد.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش