پیمان نیستاد، پیمان صلحی است که در پایان جنگ بزرگ شمالی و پس از شکست‌های امپراتوری سوئد در مقابل روسیه تزاری در اوت ۱۷۲۱ میلادی بسته شد. مطابق با این پیمان، امپراتوری سوئد مجبور شد تا از بخش‌های زیادی از قلمرو خود هم چون: لیوونی، اینگریا، استونی و هم چنین از قسمتی از فنلاند چشم‌پوشی کند.[۱]

انعقاد این پیمان، پس از شکست‌های امپراتوری سوئد در نبرد با روسیه و در نبرد با دانمارک-نروژ رخ داد.

منابع ویرایش

هوشنگ مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران، تهران، امیرکبیر، چ ۱۱، ۱۳۸۵.