پیوستگی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

پیوستگی به یکی از مفاهیم زیر است:

Cohesion (chemistry)،