چادر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

چادر در معانی مختلفی به کار می‌رود:

  • چادر نوعی پوشش زنانه در ایران و کشورهای اسلامی است.
  • چادر یا خیمه نوعی سکونتگاه موقت است.
  • سیاه‌چادر نوعی خیمه سنتی است که توسط عشایر مورد استفاده قرار می‌گیرد.