چارپاره (فشنگ)

چارپاره،‌که آن را چهارپاره نیز می نویسند، گونه‌ای فشنگ ساچمه‌ای است که ساچمه‌های آن بزرگ‌تر از ساچمه‌های فشنگ‌های ویژه زدن پرندگان و حیوانات کوچک است. از چارپاره برای شکارهای بزرگ‌تر مانند خرگوش و روباه ،گراز و حتی کل و بز و قوچ و میش استفاده می‌شود. باروت مورد استفاده در چارپاره به نسبت فشنگهای ساچمه ای کمی بیشتر میباشد(حدود 3 دهم گرم) و نحوه پرکردن نیز کاملا متفاوت میباشد. پرکاربردترین نوع آن 9 تایی میباشد که وزن ساچمه ها در حدود 32 الی 34 گرم خواهد بود. برد نهایی چارپاره بستگی مستقیم با نوع سلاح و نوع لول آن داشته و به طول و چوک لوله اسلحه وابسته میباشد. استفاده از چارپاره در سلاح های با لول ضعیف پرخطر میباشد و سلاح های فول چک نیز بهتر است استفاده نشود. بهترین نوع سلاح برای شلیک چارپاره های شکاری،سلاحهای با لوله قوی و طول بلند و مدیفاید چک می باشد. این گلوله در برد 40 الی 100 متر بسیار مؤثر میباشد و بایست بر اساس نوع هدف از چارپاره مناسب استفاده کرد.

فشنگ و ساچمه های چهارپاره 9 عددی
چهارپاره 9 دونه
وزن استاندارد 9 عدد چهارپاره 9 دونه
دو نوع فشنگ چارپاره. سمت راست اندازه سه صفر (000) و سمت چپ اندازه دو صفر (00)