چاقوی پاکت نامه

چاقوی پاکت نامه ابزاری شبیه چاقو است که برای باز کردن پاکت نامه استفاده می‌شود.

چاقوی پاکت نامهٔ ژاپنی

نگارخانهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش