چالدران

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

چالدران می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر باشد: