چانگشی (انگلیسی: Changshi; تولد نامشخص – ۱۳۳۷) یکی از آخرین خان‌های مؤثر خانات جغتای بود. پدرش شاهزاده ابوگن بود که پسر دووا (خان)، خان چغتای بود.

چانگشی
جغتای
سلطنت۱۳۳۵–۱۳۳۷
پیشینبوزان
جانشینیسون تیمور
زادهنامشخص
درگذشته۱۳۳۷
خاندانبورجیگین
پدرابوگن

منابع ویرایش