باز کردن منو اصلی

چاه‌پهن (تنگستان)

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان بوالخیر قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۹۹نفر (۲۷خانوار) بوده‌است.

منابعویرایش